Ymchwil a Newyddion
-

Mae ymchwil yn greiddiol i waith CBM. Yma cewch weld ein newyddion diweddaraf, astudiaethau achos a thestunau ymchwil.

Mae CBM yn arbenigo mewn ymchwil gymhwysol ar lefel ddoethurol ym maes cymhwyso technolegau uwch i brosesau gweithgynhyrchu. Mae bod yn ymchwilydd PhD yn CBM yn golygu chwarae rhan ymarferol mewn datblygu proffil ymchwil y ganolfan ar draws nifer o feysydd ymchwil.

Mae gan staff CBM brofiad helaeth a llwyddiannus o oruchwylio cwblhad doethuriaethau PhD a rheoli’r broses ymchwil ar gyfer PhD.

Bydd CBM wastad yn croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwneud ymchwil PhD ym meysydd gweithgynhyrchu, technolegau a deunyddiau uwch.

 

Ymchwil PhD

Ar hyn o bryd mae gennym le i 5 ymchwilydd PhD a gaiff eu hariannu’n llawn yn y meysydd canlynol:

  • Dadansoddi Elfennau Meidraidd ar gyfer dilysu’r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion gweithgynhyrchu adiol;
  • Optimeiddio dyluniad cynhyrchion meddygol gan ddefnyddio technoleg sganio 3D;
  • Cymhwyso Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch i’r sector crefft;
  • Datblygu technoleg Toddi â Phelydr Electronau ar gyfer cydrannau aerofod lle mae diogelwch yn elfen gritigol;
  • Gwerthuso deunyddiau safon uwch ar gyfer mewnblaniadau meddygol a gynhyrchir trwy ddulliau gweithgynhyrchu adiol.