Mowld Cynhyrchu Tsieini Asgwrn
-

2

Cipiwyd y mowld plastr cynhyrchu gan ddefnyddio techneg Sganio 3D Golau Glas / ôl-beiriannu (CBM – Canolfan Gweithgynhyrchu Arbrofol ac Arloesol Cymru). Mae’r dechnoleg taflunio rhimyn golau glas yn cynnig perfformiad uchel iawn ac yn agor dimensiynau newydd ym maes caffael data 3D yn effeithlon. Gyda rhwyll â bylchau 18 micron, cafodd y set data pwynt cymylu cywir ei drosi i fformat ffeil STL, sef safon y diwydiant ar gyfer prosesau gweithgynhyrchu adiol. Prosiect cynhyrchu yw hwn dan arweiniad Bryan Thomas.

15

YN ÔL

.
RHANNU