Llawfeddygon ym Mrasil yn Mewnblannu Penglog Titaniwm 3D yn Llwyddiannus
-

Ar ôl bod mewn damwain erchyll ar foto-beic, collodd Jessica Cussioli ddarn mawr o’i phenglog a hithau’n ddim ond 23 mlwydd oed. Daeth niwrolawfeddygon i’r adwy drwy drawsblannu penglog titaniwm wedi’i greu ag argraffydd 3-D, y trawsblaniad cyntaf o’i fath yn y wlad.

Yn ôl yr adroddiad yn 3ders, roedd yr esgyrn ar draws ochr dde pen Jessica wedi’u torri’n ddrwg, ac roedd ganddi dwll 4.7 modfedd (12cm) o hyd ar draws ei phenglog. Tra roedd hi’n disgwyl am lawdriniaeth, bu’n dioddef poenau a gwewyr corfforol, pendro, cur pen ac anhwylder.

 

1281133037361269540

Ymdrechodd ei theulu i ganfod gwellhad. Roedd y rhan fwyaf o ddewisiadau’n ddrud ofnadwy, a chafwyd amcangyfrifon cyn uched â R$130,000 (USD$41,500). Ar ben eu tennyn, dyma nhw’n chwilio am atebion mwy radical, a dyna a’u harweiniodd nhw i Hospital de Clinicas UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) yn Campinas. Roedd llawfeddygon yno wedi arbrofi o’r blaen gyda mewnblaniadau titaniwm wedi’u hargraffu’n 3D.

 

1281133037419682852

Gan ddefnyddio sganiau CT, adeiladodd datblygwyr y cwmni technoleg feddygol Biofabris rith fodel o benglog Jessica. Ond cyn gallu dechrau’r llawdriniaeth, roedd yn rhaid i’r niwrolawfeddygon gael cymeradwyaeth gan fwrdd moeseg y Brifysgol; dydi titaniwm ddim yn ddeunydd sydd wedi cael cymeradwyaeth Anvisa, Asiantaeth Goruchwylio Iechyd Gwladol Brasil. Wedi cael y gymeradwyaeth, cynhyrchodd y tîm blatiau 3D mewn resin a thitaniwm (defnyddiwyd y darn resin fel model llawfeddygol).

 

1281133037477542436

Mae 3ders yn egluro pam y bu i’r llawfeddygon ddewis titaniwm:

Er yr ystyriwyd dewisiadau eraill, gan gynnwys deunydd wedi’i gymryd o esgyrn a resin acrylig, trodd y meddygon ym Mrasil at ditaniwm 3D oherwydd ei lefel manylder uchel a bychander y risg y byddai’r corff yn ei wrthod. ‘Mae’r polymethylmethacrylad yn aml yn arwain at broses wrthod. Gall y gwrthodiad hwn achosi clwyfau bach neu fawr yn rhywun, yn y pen neu’r wyneb. Mae titaniwm, ar y llaw arall, yn ddeunydd biogydnaws,’ meddai un arbenigwr. Ychwanegodd yr ymchwilydd Luis André Biofrabris Munhoz, a weithiodd ar y prosiect hefyd, fod titaniwm ymysg y deunyddiau mwyaf sefydlog ar gyfer mewnblaniadau. ‘Mae ganddo wrthedd mecanyddol cryf a gwrthedd i gyrydu pan gaiff ei osod yn y corff dynol, ac mae’n ddeunydd ysgafn. Bydd proses ymadfer y claf yn debyg i’r broses wrth ymadfer o dorri asgwrn,’ meddai.

Mae 3Dprint yn dyfynnu’r athro mewn llawfeddygaeth blastig, Paulo Khamandayan: “Mae’r weithdrefn hon yn bodoli mewn gwledydd eraill. Y peth newydd yw fod hyn yn cael ei wneud gyda gwybodaeth y genedl. I ni mae’n torri tir newydd, achos mae’n hwyluso’r ailadeiladu, yn caniatáu canlyniad esthetig agos iawn i’r hyn oedd yn bodoli gynt ac yn ychwanegu gwerth i sgiliau gwyddonol a gweithgynhyrchu ym Mrasil.”

Barnwyd bod y llawdriniaeth, a wnaed gan Sistema Único de Saúde (SUS), yn llwyddiant. Dywed Jessica ei bod yn teimlo’n llawer gwell.

“Rydw i eisiau graddio, mynd yn ôl i’r gwaith, mynd allan gyda fy ffrindiau, canfod cariad … bywyd normal fydd hi nawr,” meddai wrth wefan Biofabris.

YN ÔL

.
RHANNU