Gwasanaethau Gorffen Cydrannau
-

Caiff pob cydran ei gorffen yn dra medrus yn unol â’ch union fanyleb gynhyrchu.

Cynhyrchwn amrywiaeth o orffeniadau arwyneb i gydrannau, yn amrywio o arwynebau tra gloyw, amrywiol raddau o loywder, cyffyrddiad meddal, i orffeniadau gwreichion VDI a gweadau o’ch dewis. Darparwn wasanaeth decal hefyd ar gyfer gosod logos a thestun amryliw ar arwyneb y gydran. Defnyddir Argraffu Tampo ar gyfer rhediadau cynhyrchu canolig i uchel, tra rhoddir trosluniau ar rediadau nifer isel.

Gwasanaethau Gorffen
-

Gorffeniad Naturiol

Rhannau Prototeip Cyflym Oddi ar y Peiriant

Ein gorffeniad safonol. Cyflenwir cydrannau prototeip cyflym mewn cyflwr crai oddi ar y peiriant. Gall y cydrannau a gynhyrchir drwy ein prosesau gael eu llyfnu, eu drilio, eu tapio a’u peintio.

Gorffeniad Cosmetig i Lefel Gynhyrchu

Gorffen â llaw

Gall ein tîm o fodelwyr medrus roi lliw a gorffeniad penodol i ateb eich union fwriad cynhyrchu.

Gorffeniad Paent Chwistrell

Sglein, Sidan neu Mat

Mae ystafell chwistrellu CBM yn caniatáu inni roi amrywiaeth o orffeniadau paent diwydiannol i’r safonau uchaf posibl, yn gyson â chyfeiriadau lliw RAL neu Pantone.

Gorffeniad Tryloyw

Clir fel dŵr

Darparwn gydrannau SLA mewn Watershed XC. Gall y cydrannau gael eu gorffen â llaw a’u lacro, mae defnydd XC yn rhoi clirdeb a nodweddion trosglwyddo golau rhagorol ar gyfer prototeipio swyddogaethol gwaith lens a thywyswyr golau.

Gorffeniad Gwead

Pennu Gwead VDI

Defnyddir graddfa VDI fel safon ar gyfer lefelau amrywiol o orffeniad gweadol ar gydrannau chwistrell-fowldio plastig yn bennaf. Gallwn atgynhyrchu’r lefel gwead hon ar unrhyw gydran(nau) Argraffu 3D, gellir rhoi’r gweadau hefyd ar batrymau gwreiddiol a gaiff eu hatgynhyrchu’n gywir wedyn drwy ein prosesau cynhyrchu symiau bach i lawr y lein.

Mewngapsiwleiddio Metelig

Aur, Arian, Crôm, Copr, Nicel

Gellir mewngapsiwleiddio modelau Prototeip Cyflym mewn metel i roi canlyniadau trawiadol. Mae’r broses platio metel yn cynnig y budd ychwanegol hefyd o gynyddu cryfder a gallu’r modelau i wrthsefyll gwres yn fawr hefyd. 150 micron yw trwch safonol yr haen fetel. Gall gorffeniad yr arwyneb fod yn loyw iawn, yn sidan neu wedi’i sgwrio i ymdebygu i ddur gwrthstaen.


-

Rhannau Gorffenedig
-


-