Prototeip a Chynhyrchu
-

Gall proses Cynhyrchu Nifer Fach CBM gynhyrchu cydrannau o ansawdd da wedi’u chwistrell-fowldio.

Defnyddiwn amrediad o ddefnyddiau sy’n cynnig priodoleddau sy’n cyfateb i ystod gynhwysfawr o blastigau peirianyddol.

Defnyddiwn ein prosesau gweithgynhyrchu adiol proffesiynol mewnol i gynhyrchu patrymau gwreiddiol tra chywir, diffiniad uchel, ar gyfer eich anghenion cynhyrchu ar raddfa fach. Caiff y patrymau eu gorffen yn dra medrus yn ôl eich union fanylebau cynhyrchu. Gallwn gynhyrchu amrywiaeth o orffeniadau arwyneb, o arwynebau gloyw iawn i orffeniadau gwreichion VDI a gweadau o’ch dewis.

Mae CBM hefyd yn cynnig gwasanaeth rheoli cynhyrchu cynhwysfawr gan gynnwys optimeiddio cydrannau, dewis defnyddiau, dylunio offer a chynhyrchu ar raddfa fwy.

Prosesau Cynhyrchu
-

Swp SLA

Adeiladu mwy o rannau mewn llai o amser. Mae technoleg ‘Smart Sweep’ (dan batent) y system SLA 5000 yn dileu symudiadau ysgubo diangen, gan roi’r amserau adeiladu cyflymaf posibl; mae ei haen adeiladu 0.05mm* yn creu gorffeniad llyfn sy’n galw am lawer llai o amser ôl-brosesu. Defnyddiwch ei amlen adeiladu mawr 508 x 508 x 584mm i adeiladu rhannau unigol mwy, neu rannau llai gyda’i gilydd. Ac fe wnaiff technoleg laser cyflwr solet y system SLA 5000 roi hyd at 35% yn fwy o bŵer na’r SLA 3500.

Castio gwactod

Proses yw Castio Gwactod a ddefnyddir i gynhyrchu cydrannau lluosog o un model gwreiddiol mewn defnyddiau sy’n ddynwarediadau agos o lawer o blastigau cynhyrchu. Defnyddir rwber silicon RTV hylifol i amgáu’r model gwreiddiol (model SLA fel arfer), ac unwaith y bydd wedi caledu caiff ei dorri’n agored i greu’r mowld. Wedyn rhoddir y mowld dan wactod, lle defnyddir resin Polywrethan dwy-gydran i lenwi’r gwactod a chreu’r cast.

Gwasanaeth Rheoli Cynhyrchu

Mae CBM yn cynnig gwasanaeth rheoli cynhyrchu cynhwysfawr. Gall ein tîm datblygu cynnyrch profiadol helpu ym mhob agwedd ar eich cylch datblygu cynnyrch.
Gall CBM hwyluso proses cynhyrchu symiau canolig a mawr. Gan ddefnyddio ein profiad o ddatblygu cynhyrchion a manteisio ar y partneriaethau rydym wedi’u sefydlu mewn diwydiant gallwn ateb eich gofynion o ran cynhyrchu ar raddfa.

- Sicrhau’r cydrannau gorau
- Dewis defnyddiau
- Dylunio Offer
- Gweithgynhyrchu yn y Deyrnas Unedig

Gwasanaethau Gorffen Cydrannau

Caiff pob cydran ei gorffen yn dra medrus yn unol â’ch union fanyleb gynhyrchu.

Cynhyrchwn amrywiaeth o orffeniadau arwyneb i gydrannau, yn amrywio o arwynebau tra gloyw, amrywiol raddau o loywder, cyffyrddiad meddal, i orffeniadau gwreichion VDI a gweadau o’ch dewis. Darparwn wasanaeth decal hefyd ar gyfer gosod logos a thestun amryliw ar arwyneb y gydran. Defnyddir Argraffu Tampo ar gyfer rhediadau cynhyrchu canolig i uchel, tra rhoddir trosluniau ar rediadau nifer isel.

Data Technegol Cynhyrchu Symiau Bach
-

Taflenni Data Technegol Deunyddiau

Castio Gwactod
-


-