Gwasanaethau
-

Mae ein gwasanaethau ar flaen y gad ym maes datblygiadau technolegol gweithgynhyrchu uwch.

Defnyddiwn y technolegau gweithgynhyrchu mwyaf blaengar yn y byd, gan helpu datblygu cynhyrchion, prosesau a defnyddiau newydd.

Mae gweithdai mewnol CBM yn defnyddio llwyfannau technoleg blaenllaw i alluogi cynhyrchu prototeipiau a symiau bach o gydrannau mewn amrywiaeth o bolymerau a metelau, a hynny’n gyflym ac yn gost-effeithiol. Defnyddiwn y genhedlaeth ddiweddaraf o feddalwedd dylunio cyfrifiadurol, yr argraffwyr 3D diweddaraf, a thechnoleg sganio 3D Optegol, ac mae ein profiad yn golygu ein bod yn awdurdod blaenllaw yn y diwydiant gweithgynhyrchu uwch.

Gyda’n tîm profiadol a’n ffocws ar ymchwil sy’n arwain y byd, mae CBM yn cynnig digon o arbenigedd a thechnoleg i sicrhau canlyniadau arwyddocaol. Rydym yn ysgogi arloesedd, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth ymysg cwmnïau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu ar raddfa fach. Gweithiwn hefyd gyda sefydliadau rhyngwladol mawr i ddatblygu cynhyrchion, prosesau a defnyddiau newydd.