Datganiad Hygyrchedd
-

Mae’r wefan hon wedi’i llunio yn ôl safonau rhyngwladol hygyrchedd y rhyngrwyd, i sicrhau ei bod yn gynhwysol i bobl sy’n defnyddio technoleg mynediad i gyrchu gwefannau.

Mae’n cyflawni pob pwynt gwirio Blaenoriaeth 1 yng Nghanllawiau Hygyrchedd y We 2.0 fel safon, a’r nod yw cyflawni holl ganllawiau Blaenoriaeth 2 i’w gwneud yn haws i ddefnyddwyr anabl ryngweithio â’r wefan.

Os oes gennych unrhyw adborth, awgrym neu sylw, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Os cewch anhawster o unrhyw fath wrth ddefnyddio’r wefan hon, cysylltwch â ni’n syth fel y gallwn ni weithio i ddatrys y broblem cyn gynted ag y bo modd.

 

Cydymffurfio â safonau

Mae holl dudalennau’r wefan yn dilysu fel XHTML 1.0 trosiannol ac yn defnyddio CSS o ran gosodiad. Wrth gydymffurfio â’r safonau rhyngwladol dylai cynnwys y wefan hon fod yn gydnaws â phob porwr cyfredol ac yn y dyfodol.

Meintiau ffont cymharol yn unig a ddefnyddiwyd ar y wefan hon, felly gall darllenwyr newid maint y testun yn eu porwyr gweledol er eu hwylustod eu hunain.

 

Delweddau

Lle defnyddir delweddau i ddangos gwybodaeth ar y wefan hon, darperir testun cyfatebol i ddefnyddwyr porwyr anweledol a thechnolegau cynorthwyol. Bydd y priodoleddau “alt” a “longdesc”, lle bo manylion yn briodol, yn egluro delweddau arwyddocaol.

 

Adnoddau pellach

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â hygyrchedd y wefan hon neu unrhyw wefan arall, mae’n hawdd cyflwyno adroddiad i’r elusen ar-lein Fix the Web, sy’n gweithio i wneud y we yn haws i fynd iddi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn adnoddau pellach am W3C, sef eu safonau ar gyfer hwylustod defnyddio’r we, beth am gael golwg ar eu Tudalen Gymorth?

YN ÔL

RHANNU